Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 2228/5Darrera versió: 17.12.2018

Títol

Concordança en oracions passives pronominals 

'Es fa fotocòpies' o 'Es fan fotocòpies'? 

Resposta

Les oracions passives pronominals són un tipus de passiva que es construeix amb el pronom es i el verb en tercera persona. En aquestes oracions, el verb concorda amb el sintagma nominal que l'acompanya. Per exemple:

Es fan fotocòpies en color.
Es poden obrir les finestres.
No es necessiten tantes pomes per fer el pastís.

Cal tenir en compte, però, que en els parlars nord-occidentals el verb es manté en singular encara que el sintagma nominal sigui plural. Això no obstant, si aquest sintagma és definit i apareix abans del verb aleshores hi ha concordança. Per exemple:

Es fa fotocòpies en color (però Les fotocòpies en color es fan els dilluns).
Es pot obrir les finestres (però Les finestres ja es poden obrir per ventilar). 

 

Classificació

Categoria
Sintaxi

Fitxes relacionades

Abreviacions