Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 3962/3Darrera versió: 17.04.2015

Títol

confirmar en 

Resposta

En llenguatge jurídic, la locució verbal confirmar en va seguida del tipus de recurs. Per exemple, confirmar en queixa, que significa 'confirmar, l'òrgan competent, una resolució judicial emesa per una instància inferior a conseqüència d'un recurs de queixa'. 

Classificació

Categoria
Lèxic .Lèxic especialitzat .Dret
Abreviacions