Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 8215/1Darrera versió: 20.10.2023

Títol

Usos de conforme

 

Resposta

El mot conforme és un adjectiu que, entre altres, té el significat 'que s'ajusta a un model, a un principi, a una opinió'. En aquest cas, regeix la preposició a. Per exemple:

És una còpia conforme a l'original.
El seu procediment ha estat conforme a les ordres dels directius.

Aquest adjectiu també pot acompanyar un substantiu animat, amb el significat 'que comparteix amb algú altre una opinió'. Amb aquest sentit, regeix la preposició amb. Per exemple:

Gairebé sempre estic conforme amb la teva mare.

D'altra banda, el mot conforme també pot actuar com a adverbi, de manera equivalent a 'conformement'. Per exemple:

Totes les accions s'han fet conforme a les normes.
Cadascú pensa conforme amb les seves experiències.

Amb tot, de vegades es fa servir el mot conforme amb un valor de conjunció que no té. En aquests casos, cal substituir aquest mot per altres alternatives. Per exemple:

A mesura que es fa gran va perdent facultats (i no Conforme es fa gran va perdent facultats)
Necessitem una declaració responsable que acrediti que l'entitat compleix tots els requisits (i no Necessitem una declaració responsable conforme l'entitat compleix tots els requisits)

 

Classificació

Categoria
Sintaxi

Fitxes relacionades

Abreviacions