Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 5902/3Darrera versió: 14.02.2020

Títol

Exemples de convocatòria de reunió 

Resposta

Exemple 1


[Capçalera]


Per indicació del president, us convoco a la reunió ordinària de la Comissió d'Estudis i Projectes.

Dia: 12.09.07
Hora: 12
Lloc: sala de reunions de la Direcció General

Ordre del dia:

1. Lectura i aprovació de l'acta de la reunió anterior.
2. Presentació i aprovació, si escau, del pla d'actuacions per al 2008.
3. Valoració de l'informe sobre la proposta de construcció de nous locals per a la Direcció General.
4. Torn obert de paraules.

El secretari de la ComissióAdolf Lacreu i Bodoque

Barcelona, 2 de setembre de 2007


SRA. CAP DEL SERVEI DE GESTIÓ ECONÒMICAExemple 2


[Capçalera]Sr. Anselm Conca
C/ Major, 17
08008 BARCELONASenyor,

Us convoco a la reunió ordinària de la Comissió d'Estudis i Projectes, que tindrà lloc el proper dia 12 de setembre, a les 12 del migdia, a la sala de reunions de la Direcció General.

Ordre del dia:
1. Lectura i aprovació de l'acta de la reunió anterior.
2. Presentació i aprovació, si escau, del pla d'actuacions per al 2008.
3. Valoració de l'informe sobre la proposta de construcció de nous locals per a la Direcció General.
4. Torn obert de paraules.

Atentament,

El president de la ComissióJoan Vives i Molins

Barcelona, 2 de setembre de 2007

 

Classificació

Categoria
Convencions .Disseny de documents
Abreviacions