Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 7225/4

Títol

Com es diu 'de perdidos al río' en català? 

Resposta

L'expressió castellana de perdidos al río es fa servir per expressar que, un cop començada una acció, especialment si és arriscada, aquesta s'ha de dur a terme i acceptar-ne totes les conseqüències. Amb aquest sentit, en català es poden fer servir les expressions següents, segons el context: perdut per perdut, la manta al coll; perdut per perdut, m'agafo allà on puc; no haver-hi res a perdre; no tenir-hi res a perdre; ja que hi som; ja no ve d'aquí, etc. Per exemple:

Ja sap qui guanyarà, però avui fa l'última prova: perdut per perdut, la manta al coll.

Vas començar aquest projecte i, malgrat tot, cal arribar fins al final: no hi ha res a perdre.

Ja sé que m'he passat menjant però, ja que hi soc, agafaré un tros de pastís.

 

Classificació

Categoria
Fraseologia i refranys
Abreviacions