Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 5805/3Darrera versió: 14.02.2020

Títol

Exemple de denúncia 

Resposta

AL JUTJAT DE GUÀRDIA

Glòria Pau i Creus, amb el DNI 37 805 533 i amb domicili a la baixada del Rosari, 8, 43003 Tarragona,

DENUNCIO:

Per mitjà d'aquest escrit i d'acord amb l'article 259 i els següents de la Llei d'enjudiciament criminal, els representants legals de la companyia Plaf, SA, amb domicili al carrer de l'Àliga, 1, de Tortosa, i el pilot d'aquesta companyia, el súbdit anglès John Flight, que té la targeta de residència número X-0890 i que viu a Reus, al carrer de l'Ocell, 13.

Baso aquesta denúncia en els fets següents.

FETS

1. El dia 17 de juny de 2007, a les 11 del matí, un grup de feligresos, que sortien de missa de la catedral de Tortosa, van ser sorpresos per una pluja de productes insecticides llançats des d'una de les avionetes de la companyia Plaf, SA, les quals fumiguen regularment els camps de cítrics pròxims a la catedral.

2. Són testimonis del fet anterior els policies locals senyors [...] i [...]

3. Com a conseqüència de la pluja de productes insecticides, el senyor [...] i la senyora [...] van haver de ser ingressats el mateix dia a l'Hospital [...] per intoxicació, i el senyor [...], per una dermatitis aguda, tal com consta als informes mèdics adjunts.

Considero que aquests fets poden ser constitutius d'un delicte i els poso en coneixement d'aquest Jutjat, perquè n'admeti la denúncia i la tramiti.

Tortosa, 20 de juny de 2007


(rúbrica)
 

Classificació

Categoria
Convencions .Disseny de documents
Abreviacions