Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 26/5Darrera versió: 10.10.2017

Títol

'depenent' o 'dependent'? 

Resposta

La forma depenent és el gerundi del verb dependre i, per tant, no té plural ni pot fer d'adjectiu. Per exemple:

Si no el deixes estar, en continuaràs depenent.

En canvi, el mot dependent és un adjectiu que significa 'que depèn d'algú o d'alguna cosa' i té forma plural: dependents. A partir d'aquest adjectiu es poden formar derivats, com ara independent (i no indepenent), interdependent (i no interdepenent) o drogodependent (i no drogodepenent). Per exemple:

Les direccions generals són organismes dependents dels departaments respectius (i no depenents dels departaments respectius).

 

Classificació

Categoria
Sintaxi

Fitxes relacionades

Abreviacions