Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 7904/2Darrera versió: 06.09.2022

Títol

derrama (economia) 

Resposta

En català, el substantiu que designa la quantitat repartida entre diferents persones per fer-se càrrec d'una despesa eventual és derrama. Per exemple:

El president ha proposat una derrama per poder pagar la rehabilitació de la façana.
No hem aclarit qui s'ha de fer càrrec de les derrames impagades.

 

Classificació

Categoria
Lèxic .Lèxic general
Abreviacions