Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 618/6Darrera versió: 27.07.2023

Títol

designar ('indicar per a un càrrec')  

designar o nomenar

Resposta

Un dels significats que tenen tant el verb designar com el verb nomenar és 'indicar alguna persona per a un càrrec o una funció'. Aquests dos verbs poden portar, a part del complement directe, un complement predicatiu que indica el càrrec i que no va introduït per preposició. Per exemple:

Han nomenat Fabio Capello nou seleccionador d'Anglaterra.
La comissió va designar un dels seus membres secretari administratiu.

A més a més, aquests verbs poden anar acompanyats d'un complement preposicional. Per exemple:

Van designar en Marc i la Núria per a la comissió d'ensenyament.
Havien de nomenar algú per comandar les tropes.
Designem Mireia Trullàs com a nova comissària general de l'associació.

 

Classificació

Categoria
Lèxic .Lèxic general
Sintaxi
Abreviacions