Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 618/5Darrera versió: 22.09.2017

Títol

designar ('indicar per a un càrrec')  

'designar' o 'nomenar'? 

Resposta

En llengua general, un dels significats que tenen tant el verb designar com el verb nomenar és 'indicar alguna persona per a un càrrec o una funció'.

Tant designar com nomenar, poden portar un complement que indica el càrrec i que no va introduït per preposició. Per exemple:

Han nomenat Fabio Capello nou seleccionador d'Anglaterra.
La comissió va designar un dels seus membres secretari administratiu.

A més a més, el verb designar pot anar acompanyat de la preposició per a + nom, de per + oració d'infinitiu o de perquè + oració. Per exemple:

Van designar en Marc i la Núria per a la comissió d'ensenyament.
Havien de designar algú per comandar les tropes.
Van designar el seu fill perquè s'encarregués de l'empresa.


 

Classificació

Categoria
Lèxic .Lèxic general
Sintaxi
Abreviacions