Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 119/6Darrera versió: 05.10.2022

Títol

Es pot dir don, donya en català? 

Resposta

En català, les formes de tractament general de cortesia que precedeixen el nom d'una persona són senyor i senyora. En canvi, no són acceptables les formes don i dona (o donya). Per exemple:

Us presento el senyor Jordi Cases (i no ...don Jordi Cases).
Té un missatge de la senyora Maria Domínguez (i no ...dona/donya Maria Domínguez).

 

Classificació

Categoria
Sintaxi
Abreviacions