Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

incrèdul -a

adj i m i f
1 incrédulo -la.
2 relig [mancat de fe] incrédulo -la, descreído -da.
Enciclopèdia Catalana
Abreviacions