Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

donar
[ind. pr. 2 dones, 3 dona]

v. tr. [LC] Cedir la possessió o propietat (d'alguna cosa) gratuïtament, sense rebre'n res en bescanvi. Donar un vestit vell a un pobre. Donar una almoina a un captaire. Us ho donaré de bon grat. M'ho ha donat de franc. No m'ho ha donat: m'ho ha venut. No és gaire amic de donar.
tr. [LC] Cedir en bescanvi d'alguna cosa. Aquest meló, us el donaré per pocs diners. Et donaré aquesta baldufa per una pilota. Donaria un any de la meva vida perquè això no hagués passat.
tr. [LC] per ext. Donar la sang, la vida, per la salvació de la pàtria.
tr. [LC] Procurar a algú (alguna cosa). Aquesta casa li dona molts diners cada any. El seu treball li dona per viure. Donar lleis al poble. Donar un preceptor als seus fills.
intr. pron. [LC] Importar, preocupar, interessar. Tant se me'n dona blau com verd.
tr. [LC] Atribuir (la raó, la culpa) a algú. No li pots donar la culpa d'això.
tr. [LC] Posar a la disposició, a l'abast, d'algú. Voleu el capell? No us molesteu: jo us el donaré. Vull anar a caçar: doneu-me l'escopeta, que és darrere la porta. Donar un remei, una beguda. Donar els sagraments. Donar a algú els mitjans de fer una cosa. Donar tres dies de temps. Donada la base i l'altura d'un triangle, determinar-ne l'àrea.
tr. [LC] per ext. Donar comiat a algú.
tr. [LC] [JE] Repartir (les cartes) en un joc. Escapceu, que donaré.
tr. [LC] Permetre, concedir. Donar via lliure a la imaginació. Donar l'aprovació. Donar una setmana de temps.
intr. [LC] Una cosa, estar orientada vers una altra. Una finestra que dona al jardí.
intr. [LC] Donar accés a un lloc. Una porta que dona accés al vestíbul.
intr. [LC] Incidir 1 . El sol li donava a la cara i l'encegava.
10 intr. [LC] Seguit d'un substantiu, produir, una cosa, l'efecte indicat pel substantiu. Un arbre que dona ombra a la casa.
11 tr. [LC] Lliurar (una persona) a algú. Va donar-li la seva filla en matrimoni.
12 intr. pron. [LC] Lliurar-se, cedir, a alguna cosa. Es va donar al joc, a la mala vida. Donar-se a una cosa en cos i ànima.
13 tr. [LC] Posar (alguna cosa) en mans d'algú perquè la guardi, se n'encarregui, etc. Li vaig donar la carta perquè te la portés. Vaig donar-li el rellotge perquè me l'adobés.
13  [LC] donar una cosa a fer Encarregar-la a algú perquè la faci.
14 intr. pron. [LC] Una cosa, adquirir més llargària o amplària a causa d'haver hagut de suportar un treball, un esforç, continuats. Se li han donat les sabates i ja no li fan mal.
15 intr. pron. [LC] Ocórrer, esdevenir-se. No es dona gaire, de sortir un mateix número tres vegades seguides. Donades les circumstàncies, el més prudent era retirar-se. Es preveu una gran assistència a l'acte, donat que se n'ha fet molta publicitat.
16 tr. [LC] Fer que algú rebi els efectes (d'una acció nostra). Li vaig donar una bufetada, un cop de puny.
16 tr. [LC] per ext. Donar el bon dia. Donar les gràcies, l'enhorabona, a algú. Donar una lliçó. Donar una explicació.
16 tr. [LC] Fer sentir a algú els efectes (d'alguna cosa). Dona moltes alegries als seus amics. Donar la salut a algú. Donar un mal. Donar la mort.
16 tr. [LC] per ext. Donar una batalla. Donar un ball, una festa, un dinar. Donar nom a una cosa. Donar una altra forma a una cosa. Donar una capa de pintura.
16 intr. [LC] Anar a parar en un lloc, en una situació, etc. Els rocs van anar a donar al cap d'un vianant.
17 tr. [LC] Considerar com a posseïdor de tal o tal qualitat. Donar per bo un resultat. Això, ja ho donem per sabut, per demostrat.
17 intr. pron. [LC] Es dona per satisfet. Em donaria per ben content que em pagués la meitat del que em deu.
17 intr. pron. [LC] Reconèixer la pròpia incapacitat a reeixir en una empresa. Em dono: no ho endevinaré mai.
18 intr. [LC] Venir sobtadament un desig. L'altre dia em donà per fer ocells de paper.
Institut d'Estudis Catalans
Abreviacions