Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

ferrocianur

m. [QU] Sal que deriva de l'anió hexacianoferrat(II), de fórmula Fe(CN)64-.
Institut d'Estudis Catalans
Abreviacions