Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

rubricar

v. tr. [LC] Fer les rúbriques (d'un llibre, d'un catàleg, etc.).
v. tr. [LC] Posar la pròpia rúbrica (en un document o altre escrit).
tr. [LC] Subscriure (alguna cosa) o donar-ne fe.
Institut d'Estudis Catalans
Abreviacions