Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 6824/3

Títol

've't aquí' o 'vet aquí'? 

Resposta

Les expressions vet aquí (o vet ací) i heus aquí (heus ací) es fan servir per presentar una situació i habitualment van seguides d'un complement que es pot pronominalitzar. Per exemple: 

Vet aquí que hi van anar tots els socis (= Vet-ho aquí).
Heus aquí els pressupostos (= Heus-los aquí).

Ara bé, l'expressió vet aquí s'usa també amb un valor de conclusió o de conformitat, i en aquest cas, apareix tota sola, sense complement, o bé amb el pronom ho. Per exemple:

El conductor va fugir. Vet aquí.
El conductor va fugir. Vet-ho aquí.

Cal tenir en compte que l'expressió vet aquí també es pot trobar representada amb la forma ve't aquí, perquè s'entén que la forma verbal és ve, com a reducció de veges. Per exemple:

Ve-t'ho aquí.

 

Classificació

Categoria
Sintaxi
Abreviacions