Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 7871/1

Títol

El verb 'dar' 

'dar' o 'donar'? 

Resposta

El verb dar, que significa 'donar, regalar', actualment no s'usa en totes les formes del paradigma habitual: estan en desús la primera, segona i tercera persona de singular i la tercera del plural del present d'indicatiu i del present de subjuntiu:

Present d'indicatiu
do, das, da, dem, deu, dan

Present de subjuntiu
de, des, de, dem, deu, den

Això no obstant, cal tenir en compte que, en alguns parlars baleàrics, es mantenen les formes d'imperatiu da (per a la segona persona del singular) i dau (per a la segona persona del plural). Aquesta forma da de l'imperatiu es manté també en altres parlars en l'expressió fixada da-li!, que indica insistència. Per exemple:

Ell, da-li! Hi torna a insistir un cop i un altre.

 

Classificació

Categoria
Morfologia
Abreviacions