Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 863/4

Títol

Traducció de noms propis de persona en alfabets no llatins 

Resposta

A l'hora de traduir noms escrits en alfabets diferents del llatí, cal transcriure o transliterar el nom de la llengua original al català.

La transliteració consisteix a donar l'equivalent gràfic de l'alfabet original en l'alfabet llatí, i va adreçada a publicacions especialitzades o a un públic més o menys en contacte amb la llengua original.

En canvi, la transcripció consisteix, en el cas del català, a reproduir en l'alfabet llatí la pronúncia de la llengua de partida. És el sistema que se sol fer servir en obres de divulgació i als mitjans de comunicació. Per exemple:

Anna Politkóvskaia
Anton Pàvlovitx Txékhov

Indira Gandhi
Malala Yousafzai
Xi Jinping

 

Classificació

Categoria
Convencions .Criteris de traducció
Abreviacions