Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 2381/6

Títol

Apostrofació davant de símbols 

Lectura de símbols 

Resposta

Davant dels símbols, no s'apostrofen ni els articles definits el i la ni la preposició de, ja que es llegeixen desplegats:

El H és un gas molt volàtil. ('l'hidrogen')
La peça contenia 30 cg de Au. ('d'or')
El projecte analitza la pronunciació de [e] en nord-occidental i en valencià. ('e tancada')

No obstant això, els símbols dels punts cardinals sí que s'apostrofen segons les regles ortogràfiques d'apostrofació: Tot seguit preneu el camí de l'E i no el del S.

També és preferible apostrofar els articles definits i la preposició de davant dels compostos d'especialitat en què el primer element és un símbol el nom del qual comença per una vocal: l'a-retinol (llegit "l'alfa-retinol"), l'L-dopamina 25 ("l'eladopamina").


 

Classificació

Categoria
Ortografia
Abreviacions