Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 4251/4

Títol

'apertura' o 'obertura'? 

Resposta

El terme apertura és sinònim de obertura només quan significa 'acció de donar entrada, en un règim polític, a corrents més liberals i més democràtics'. Per exemple:

Finalment, el Govern va anunciar un règim d'apertura.

No és adequat fer servir el mot apertura com a sinònim de obertura en altres casos. Per exemple:

l'obertura de la sessió (i no apertura)

 

Classificació

Categoria
Lèxic .Lèxic general
Abreviacions