Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 7424/1

Títol

És correcte agendar en català? 

Resposta

anotar a l'agenda 

Per fer referència a l'acció de planificar activitats i anotar-les en una agenda, cal evitar el verb agendar. Segons el context, es pot fer servir alguna de les expressions següents: anotar a l'agendadonar horareservar, fixar una cita, planificar, programar... Per exemple:

Has anotat a l'agenda la inauguració de l'exposició? (i no Has agendat la inauguració de l'exposició?)  

Truca'ns i et donarem hora (i no Truca'ns i t'agendarem)

Li reservo hora per a la setmana que ve (i no L'agendo per a la setmana que ve)

Per fi he pogut fixar una cita amb l'advocada (i no Per fi he pogut agendar una cita amb l'advocada)

Hem planificat / Hem programat tots els actes de la setmana cultural de l'institut (i no Hem agendat tots els actes de la setmana cultural de l'institut).

 

Classificació

Categoria
Lèxic .Lèxic general
Abreviacions