Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 6921/3

Títol

'ell mateix' o 'si mateix'? 

El pronom reflexiu de tercera persona 

Nova gramàtica 

Resposta

Com a pronoms reflexius forts de tercera persona hi ha tant els pronoms ell, ella, ells, elles com el pronom si. En alguns casos, aquests pronoms porten el reforç de l'indefinit mateix.

1. Els pronoms de tercera persona ell, ella, ells, elles poden fer referència tant a éssers animats com a éssers inanimats. En general és optatiu l'ús del reforç mateix, tret dels casos següents:

  • és obligatori quan l'antecedent del reflexiu és inanimat,
  • i no s'ha de posar quan, a part de ser inanimat, forma part d'un complement de règim.
Per exemple:

Ell (mateix) s'ha ofert a acompanyar-me.
Només pensa en ella (mateixa).
La proposta va sortir d'ells (mateixos).
Aquestes portes s'obren per elles mateixes quan t'hi acostes.


2. El pronom reflexiu de tercera persona si apareix sempre després de preposició i pot fer referència tant a éssers animats com a éssers inanimats. Generalment és obligatori el reforç amb l'indefinit mateix, tret dels casos següents:

  • és optatiu amb el complement preposicional en si,
  • i no s'ha de posar en combinació amb determinats verbs o expressions fixades, com ara pensar entre si ('interiorment, sense manifestar-ho'), donar molt de si, tornar en si, estar fora de si, i amb certes locucions preposicionals, com de per si.
Per exemple:

No és gens conseqüent amb si mateix.
La Terra gira sobre si mateixa.
Això que em dius és en si (mateix) una cosa surrealista.
Pensava entre si que si no s'espavilava farien tard
.
Quan va tornar en si, no recordava res.

 

Classificació

Categoria
Sintaxi
Abreviacions