Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 7385/4

Títol

Relatiu col·loquial amb el nexe 'que': 'L'església que el campanar és romànic' 

Nova gramàtica 

Resposta

En registres col·loquials, s'utilitza una construcció que consisteix a introduir una oració de relatiu per mitjà del nexe que. Atès que aquest que no duu a terme cap funció sintàctica dins de l'oració de relatiu, aquesta funció l'ha d'exercir un altre element:

1. Generalment, un pronom feble. Per exemple:

És una tela que se'n fan vestits molt bonics.
Busco un local que hi pugui assajar sense molestar els veïns.

2. En algun cas, un possessiu. Per exemple:

Ha decidit jubilar-se l'home que el seu fill és metge.

3. Quan cap de les altres opcions no és viable, es pot donar el cas que no hi hagi cap element que faci aquesta funció. Per exemple:

Hem anat a una casa rural que les finestres no tancaven bé.

Ara bé, aquestes construccions són pròpies de registres col·loquials. En registres formals, cal fer servir les formes corresponents del relatiu. Per exemple:

És una tela de la qual es fan vestits molt bonics.
Busco un local on pugui assajar sense molestar els veïns.
Ha decidit jubilar-se l'home el fill del qual és metge.
Hem anat a una casa rural les finestres de la qual no tancaven bé.
 

Classificació

Categoria
Sintaxi
Abreviacions