Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 6929/1

Títol

tarja, targetó o targeta? 

És correcte tarja de crèdit en català? 

Resposta

targeta de crèdit 

El nom tarja no és correcte en català quan es fa servir en lloc de targeta. El cas més habitual d'aquest ús incorrecte és per designar un petit full de cartolina o plàstic de forma rectangular que es fa servir per donar-se a conèixer, identificar-se, acreditar alguna cosa, donar permís, etc., i també per designar la targeta magnètica que permet fer pagaments sense desemborsar diners en efectiu. En tots aquests casos, doncs, cal fer servir targeta:

IncorrecteCorrecte
tarja de presentaciótargeta de presentació
tarja de visitatargeta de visita
tarja d'identificaciótargeta d'identificació
tarja d'invitaciótargeta d'invitació
tarja de socitargeta de soci
tarja de descomptetargeta de descompte
tarja groga/vermellatargeta groga/vermella
tarja de crèdit/dèbittargeta de crèdit/dèbit

Convé notar que el nom tarja sí que és correcte per fer referència a un escut militar medieval, una placa on hi ha escrita una indicació i una obertura practicada sobre una porta. Per tant, es podria fer servir en una frase com la següent: A la tarja de l'entrada hi deia que es feien estudis de mercat.

Pel que fa al nom targetó, en català no és correcte en cap cas.

 

Classificació

Categoria
Lèxic .Lèxic general
Abreviacions