Resultats de la cerca fitxes de l'Optimot: 1,957

111. Com es diu incurso en, incursa en en català? / incurs en, incursa en
Font Fitxes de l'Optimot
Àrea temàtica Dret
incurs en, incursa en En llenguatge jurídic, la locució adjectiva incurs en, incursa en s'aplica a una persona física o jurídica que ha dut a terme una acció, especialment delictuosa, que implica que es trobi en un dels supòsits previstos per la llei i que en rebi les conseqüències jurídiques. La [...]
112. Oracions de relatiu adjectives i substantives
Font Fitxes de l'Optimot
Hi ha dos tipus d'oracions de relatiu: les adjectives i les substantives. Les oracions relatives adjectives modifiquen un sintagma nominal que fa d'antecedent. Per exemple: El gos que borda és marró (que borda modifica el gos). La fruita que té a la nevera s'ha fet malbé (que té a la nevera [...]
113. 'semàfor en verd' o 'semàfor verd'?
Font Fitxes de l'Optimot
Els colors dels llums del semàfor són verd, groc i vermell. Pel que fa al color groc, s'hi pot fer referència amb altres denominacions, com ara taronja, ataronjat, carbassa (o carabassa) o ambre, malgrat que aquesta darrera no és tan habitual. Quant al vermell, en alguns parlars és habitual la [...]
114. climàtic -a, climatològic -a, meteorològic -a / climatologia, meteorologia
Font Fitxes de l'Optimot
Àrea temàtica Ciències de la Terra
Un error força freqüent és confondre la climatologia (amb els seus derivats: climàtic -a, climatològic -a...) i la meteorologia (amb els seus derivats: meteorològic -a...). La climatologia es refereix al clima, que és el conjunt de condicions normals que caracteritzen l'atmosfera d'un lloc [...]
115. Com es diu jefe, jefa en català?
Font Fitxes de l'Optimot
La paraula jefe és un castellanisme que alguns parlants han adaptat tot pronunciant quefe. En català disposem de la forma cap, que fa referència precisament a la persona que ocupa un lloc de preferència, que presideix altres persones o que té la responsabilitat de la feina que fan. Per tant [...]
116. pertinença o pertinència?
Font Fitxes de l'Optimot
La forma pertinença designa el fet de pertànyer a algú o a alguna cosa. També s'utilitza per referir-se a un objecte que pertany a algú. Per exemple: Aquest carnet demostra la pertinença dels socis al club. Cal que tingueu cura de les vostres pertinences durant el viatge. El mot [...]
117. És correcte solsament en català? / Com es diu solamente en català?
Font Fitxes de l'Optimot
Les formes solsament o solzament (encreuament de sols i solament) no són correctes en català. Per expressar 'no més de', 'no altre que' o 'únicament', les formes correctes són solament o sols. Per exemple: Sols/solament fa una setmana que treballa a la feina ('no més de') Li va trucar solament [...]
118. Article neutre 'lo' + adjectiu / 'Farem tot lo possible' o 'Farem tot el possible'?
Font Fitxes de l'Optimot
Malgrat que, oralment, en els registres col·loquials s'usa l'article neutre lo, en els registres formals cal evitar aquesta forma i usar altres construccions. Un dels casos en què se sol trobar l'article neutre en registres col·loquials és acompanyant un adjectiu. Per exemple: Farem tot lo [...]
119. Síl·laba tònica d'alguns mots / Desplaçament accentual en mots aguts
Font Fitxes de l'Optimot
Una mostra de mots que són aguts (és a dir, que tenen l'accent a l'última síl·laba) i que sovint es pronuncien incorrectament com a plans són:  interval oboè iber alfil xassís elit futbol fluor zenit poliglot xandall  [...]
120. anxovat o enxubat?
Font Fitxes de l'Optimot
Per anomenar un espai que no té ventilació o qualsevol cosa que està atapeïda, es fan servir les formes anxovat, anxovada o bé enxubat, enxubada, que signifiquen el mateix. Per exemple: Quan vaig entrar a la casa, no havien ventilat i estava ben anxovada. Aquell pis és petit: de moment no tenen [...]
Pàgines  12 / 196 
<< Anterior  Pàgina  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  Següent >>