Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 7764/1

Títol

'com' o 'com que'? 

Nova gramàtica 

Resposta

La locució com que es fa servir per introduir una oració causal. Per exemple:

Com que no venies, he pensat que estaves malalt.
Ahir, com que tenia un examen, no va obrir la botiga.

Malgrat que de vegades també es fa servir la conjunció com per introduir aquest tipus d'oracions, aquest ús no és adequat en els registres formals.

Les locucions com sigui que (o com siga que) i com fos que també són causals, però només s'usen en registres molt formals. Per exemple:

Com sigui que el president no hi podrà assistir, presidirà la inauguració el secretari general.

 

Classificació

Categoria
Sintaxi
Abreviacions