Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 7582/1Darrera versió: 11.03.2020

Títol

'probable' o 'provable'? 

Resposta

Els adjectius probable i provable tenen significats diferents.

L'adjectiu probable, amb be alta, té el significat 'que hom té raons suficients per inclinar-se a creure que alguna cosa s'acomplirà, s'esdevindrà'. Per exemple:

És probable que doni alguna excusa.
Com que era probable que plogués, vaig agafar el paraigua.

L'adjectiu provable, amb ve baixa, té el significat 'que alguna cosa pot ser provada, demostrada'. Per exemple:

Que els efectes d'aquesta planta vagin bé per al refredat no és provable científicament.


 

Classificació

Categoria
Lèxic .Lèxic general
Abreviacions