Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 1842/3Darrera versió: 05.06.2018

Títol

'en cas que' o 'en el cas que'? 

Resposta

La locució conjuntiva en cas que, que serveix per introduir una condició, presenta la variant amb article: en el cas que. Així, amb aquest sentit es poden fer servir totes dues formes. Per exemple:

En cas que vingui, fes-lo passar a la sala d'espera.
En el cas que no presenti el treball, caldrà que superi la prova.

 

Classificació

Categoria
Sintaxi
Abreviacions