Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

substància pròpia de l'escleròticaTERMCAT
Abreviacions