Resultats de la cerca criteris: 9

1. Equivalències castellà - català. prisión f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
prisión f - presó / pena de presó f Pena que consisteix a estar privat de llibertat. [...]
2. Equivalències castellà - català. alta f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
alta f - alta f Situació laboral d'una persona que, havent estat de baixa, deixa d'estar- ho i es reincorpora al seu lloc de treball. CA: Donar l'alta a algú. [...]
3. Equivalències castellà - català. comisión f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
comisión f-comissió f Quantitat de diners que hom cobra per gestionar una venda, un negoci, etc. NOTA: En origen, el terme comissió feia referència al fet d'estar delegat per algú altre per fer una feina, però a la pràctica designa allò que es cobra per fer la feina. [...]
4. Documentació jurídica. La interlocutòria. Fets  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Aquest apartat pot tenir com a encapçalament Relació de fets o, simplement, Fe ts . En paràgrafs separats i numerats, s'han de consignar les pretensions de les parts i els fets en què les fonamenten, que han d'haver estat al·legats oportunament i han d'estar enllaçats amb les qüestions que cal [...]
5. Equivalències castellà - català. pensión f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
pensión f - pensió f Quantitat de diners que hom cobra periòdicament de la seguretat social, d'un organisme públic, etc., per haver prestat un servei i estar ja jubilat o llicenciat, per la mort d'un familiar, per una minusvalidesa, etc.; quantitat de diners que homcobra periòdicament d'un [...]
6. Equivalències castellà - català. proceder v intr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
proceder v intr-escaure v intr Una actuació, ser pertinent o adequada segons la pràctica judicial; una actuació, estar en condició de fer-se per unmanament, per la pràctica administrativa, etc. ES: Este comentario no procede. Procede practicar la notificación. Liquidación del régimen económico [...]
7. Equivalències castellà - català. considerando m  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
considerando m-atès / considerant m Cada una de les raons essencials que han dut a fer un decret, una sentència, un dictamen, una resolució, etc., exposades al principi del document. NOTA: Es diu així perquè cada raó sol estar introduïda pelmot atès (o atesa si va seguit d'un substantiu femení) o [...]
8. Presentació  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
l'elaboració funcional dels llenguatges d'especialitat que no pas de la gramàtica. Per tant, és lògic que la normativa gairebé no hi faci referència. Aquests fets justificaven que la Comissió Assessora de Llenguatge Administratiu, durant els anys que va estar en funcionament, anés establint les formes [...]
9. Annex 1  [PDF, 96 kB]
Font Guia d'usos no sexistes de la llengua
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Catalana de la Universitat de Barcelona Departament de Lingüística General de la Universitat de Barcelona Serveis Lingüístics de la Universitat de Barcelona Grup d'Estudi de Llengües Amenaçades Els textos de les administracions públiques han d'estar lliures d'usos discriminatoris, entre els quals hi ha els [...]