Optimot. Consultes lingstiques - Llengua catalana

estereoradianTERMCAT
Abreviacions