Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 6667/5

Títol

'Seran les tres' o 'Deuen ser les tres'? 

Perífrasi de probabilitat: 'deure' + infinitiu 

Resposta

Per expressar la noció de probabilitat, el recurs més habitual és utilitzar la perífrasi deure + infinitiu, en present o passat segons el cas. Per exemple:

Ara deuen ser les tres.
Ahir, quan va arribar, devien ser les tres.

Altres recursos per expressar el sentit de probabilitat són la perífrasi poder  + infinitiu o els adverbis potserprobablement, etc. Per exemple:

Ara pot fer mitja hora que són a dins.
Potser fa mitja hora que són a dins.

En canvi, no és adequat l'ús del futur per expressar probabilitat en el present (Ara seran les tres) o del condicional per expressar probabilitat en el passat (Serien les tres o Deurien ser les tres). Així, aquests usos (que s'han estès en els registres informals) no són adequats en registres formals. 

 

Classificació

Categoria
Sintaxi
Abreviacions