Optimot. Consultes lingstiques - Llengua catalana

major d'edat penalTERMCAT
Abreviacions