Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 6934/3

Títol

'major' o 'més gran'? 

'menor' o 'més petit'? 

Resposta

Els adjectius major i menor, que signifiquen 'més gran' i 'més petit', respectivament, són d'ús habitual en tot el domini lingüístic, i tenen una presència especialment destacada en els parlars valencians.

Aquests adjectius són habituals en expressions més o menys lexicalitzades, com ara: la major part de, festa major, causes majors, orde major, força major, estat major, carrer major, pal major, vela major, major d'edat, menor d'edat, mal menor, orde menor, etc. En canvi, una dona gran i no una dona major, un pis més gran que un altre i no un pis major que un altre.

Els adjectius major i menor també s'utilitzen en l'àmbit de la música, aplicats a intervals musicals. Per exemple: una tercera major, una segona menor.

Aquests adjectius són també habituals en l'àmbit de les matemàtiques. Per exemple: diagonal major, diagonal menor, el major divisor comú, marca el nombre menor de la sèrie següent.

Ara bé, fora d'aquests casos, generalment en comptes de fer servir els adjectius major i menor s'usen altres construccions. Per exemple:

És un polític que ha adquirit més relleu en els darrers anys (millor que un major relleu).
Caldria estudiar el fenomen amb una profunditat més gran (millor que amb major profunditat).
Us aplicarem el descompte sobre el preu del producte de menys import (millor que de menor import).
El fill petit de la família és el més trapella (millor que El fill menor).

 

Classificació

Categoria
Sintaxi
Abreviacions