Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

entrada

f. [LC] [MU] Acció d'entrar. Una gran gentada presencià l'entrada del vaixell en el port. L'entrada en escena del tenor fou rebuda amb grans aplaudiments. Els diumenges a la tarda, l'entrada a la ciutat és terrible. L'entrada al món, la naixença. L'entrada de mercaderies perilloses per la frontera s'ha de controlar. L'entrada d'una quantitat en caixa. El llibre d'entrades i sortides. L'entrada de dades en un computador.
[LC] fer entrada de cavall sicilià Començar quelcom amb gran arrencada i no acabar-ho.
f. [LC] Lloc on alguna cosa entra. El mar fa allí una entrada, una petita badia.
f. [LC] Forma regressiva de la línia dels cabells, de naixement, o bé resultat de la caiguda dels cabells. Aquest noi serà calb aviat: ja té entrades.
f. [JE] En certs jocs de cartes, acció de jugar un jugador contra tots els altres, anunciant el coll al qual ho fa.
f. [LC] Accés en un lloc. Aquesta porta dona entrada a la sala.
f. [LC] per ext. Donar entrada a algú en una escola, en una acadèmia, en una associació. Tenir, algú, entrada en una casa, a tots els teatres. Aquesta mercaderia no té entrada. Pagar els drets d'entrada d'una mercaderia.
f. [LC] [JE] Conjunt de les persones que han entrat a un espectacle o funció. Avui hi ha una bona entrada.
f. [JE] Bitllet que dona dret a entrar a un espectacle. Compreu-me tres entrades per a la funció d'aquesta nit.
f. [JE] Producte de la venda d'aquests bitllets. Amb la meitat de l'entrada ja pagarem les despeses.
[JE] entrada de favor Entrada gratuïta a un espectacle.
f. [LC] Indret per on s'entra en un lloc, allò que hi dona accés. L'entrada del port és a la banda de llevant. A l'entrada del poble, del carrer.
f. [LC] Primera peça d'una casa passat el portal d'entrada.
f. [IN] Dispositiu per on es pot introduir informació en un ordinador.
f. [EL] [EE] Circuit per on s'introdueix el senyal en un aparell electrònic.
f. [BB] Concepte a partir del qual es pot localitzar una informació bibliogràfica.
f. [FL] En un diccionari, mot o locució que encapçala les diverses informacions que s'hi refereixen.
f. [LC] Primera part d'una cosa. L'entrada de l'hivern.
[LC] [MU] donar l'entrada El director d'un grup instrumental o vocal, fer un gest per indicar el moment en què ha d'iniciar la intervenció un o més intèrprets. El director dona l'entrada al metall.
f. [MU] Tocada de flabiol a manera d'introducció a la sardana.
f. [MU] Peça que inicia una suite instrumental.
f. [ECT] [DR] Primer pagament d'una cosa venuda a terminis a compte del preu final.
f. [CO] En un periòdic, part introductòria de la notícia o d'un article que en resumeix els elements més importants.
[LC] a entrada de fosc [o a entrada de nit] loc. adv. Quan comença a enfosquir, en començar a fer-se de nit. Vam arribar a Venècia a entrada de fosc.
[LC] d'entrada loc. adv. Des del començament, d'antuvi. El nou director, d'entrada, ha acomiadat gran part del personal dels laboratoris.
Institut d'Estudis Catalans
Abreviacions