Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

pigo- [o pig-]

[LC] [MD] Forma prefixada del mot gr. pygé, 'natja', 'part posterior'. Ex.: pigobranquiats, pigòpodes, pigàlgia.
Institut d'Estudis Catalans
Abreviacions