Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 6870/3

Títol

'portar' + gerundi 

Perífrasis de gerundi 

Nova gramàtica 

Resposta

Per indicar que una acció o un estat s'allarguen un cert temps es pot fer servir la construcció fa + expressió temporal + que. Per exemple:

Fa tres dies que hi donem voltes.
L'esplai fa anys que lluita per aconseguir un local decent.

Estic desesperada, fa una hora que espero el tren.

Amb aquest mateix significat també és possible fer servir la perífrasi portar (o dur) + gerundi, malgrat que és una construcció molt més recent i no tan genuïna com l'anterior. Per exemple:

Portem tres dies donant-hi voltes.
L'esplai porta anys lluitant per aconseguir un local decent.
Estic desesperada, porto una hora esperant el tren.


 

Classificació

Categoria
Sintaxi
Abreviacions