Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 6462/4

Títol

'sapiguer' o 'saber'? 

Resposta

Aquest presenta una única forma d'infinitiu: saber.

Malgrat que col·loquialment aquest verb també adopta la forma sapiguer, cal evitar aquest infinitiu en contextos formals.

 

Classificació

Categoria
Morfologia
Abreviacions