Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 6632/5

Títol

'siguent, 'sent' o 'essent'?  

Resposta

Les formes de gerundi del verb ser o ésser són sent i essent, respectivament.

Malgrat que col·loquialment aquest verb també adopta la forma siguent, cal evitar aquest gerundi en contextos formals.

 

Classificació

Categoria
Morfologia
Abreviacions