Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 7777/2

Títol

'capiguent' o 'cabent'? 

Resposta

El gerundi del verb cabre o caber és cabent.

Malgrat que col·loquialment aquest verb també adopta la forma capiguent, cal evitar aquest gerundi en contextos formals.

 

Classificació

Categoria
Morfologia
Abreviacions