Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 6008/4

Títol

'cabre', 'caber' o 'capiguer'? 

Resposta

Aquest verb presenta dues formes d'infinitiu: cabre i caber.

Malgrat que col·loquialment aquest verb també adopta la forma capiguer, cal evitar aquest infinitiu en contextos formals.

 

Classificació

Categoria
Morfologia
Abreviacions