Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 7843/1Darrera versió: 18.02.2019

Títol

Verb 'comparèixer': amb el so de 'c/g' o sense? 

'compareixo' o 'comparec'?, 'compareixi' o 'comparegui'? 

Resposta

El verb comparèixer té, en algunes formes, el so velar que correspon a les grafies c o g (o gu). Concretament, aquest so apareix en la primera persona del present d'indicatiu (comparec) i en totes les del present de subjuntiu, l'imperfet de subjuntiu i algunes formes de l'imperatiu:

Present d'indicatiu
comparec

Present de subjuntiu
comparegui, compareguis, comparegui, compareguem, comparegueu, compareguin

Imperfet de subjuntiu
comparegués, compareguessis, comparegués, compareguéssim, compareguéssiu, compareguessin

Imperatiu
comparegui, compareguem, compareguin

Malgrat que col·loquialment aquest verb també adopta les formes compareixo, compareixis, compareixés, compareixin, etc. per analogia amb altres verbs (mereixi, creixi, neixi, etc.), cal evitar aquestes formes en els registres formals.

 

Classificació

Categoria
Morfologia
Abreviacions