Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 93/8

Títol

Apostrofació dels articles definits 'el' i 'la' 

Apostrofació dels articles personals 'en' i 'na' 

Apostrofació de la preposició 'de' 

Resposta

Els articles definits el i la, els articles personals en i na, i la preposició de s'apostrofen davant de mots començats amb vocal o hac:

l'avil'Albert
l'hereul'Ignasi
l'insecten'Hug
l'universn'Anna
l'ul'Úrsula
l'autoritatel dia d'avui
l'organitzaciópota d'elefant
l'harmoniaplànol d'instal·lació
l'homed'hora

També s'apostrofen l'article masculí el i la preposició de davant de les xifres 1 i 11

l'1 de gener
l'11 de març
un joc d'11 peces


 

En canvi, hi ha una sèrie de casos en què no es fa l'apostrofació:

1. No s'apostrofen els articles femenins la i na davant de paraules femenines que comencen amb i, u, hi, hu àtones:

la història
la independència
la universitat
la humanitat
la Irene
na Isabel
(però llibre d'història)

2. No s'apostrofen els articles definits el i la ni la preposició de davant de paraules que comencen en i, u, hi o hu seguides d'una altra vocal, ja que es pronuncien amb el so de i o de u lligat a la vocal següent i formen un so consonàntic i no pas vocàlic:

el ioga
el iogurt
el hierofanta
la iaia
la UEFA
la hiena
de iode
un cas de hieratisme
ve de Huelva
(però l'ió, l'iònic, perquè la i no hi fa de consonant)

3. No s'apostrofa l'article femení la, per tradició, davant dels mots host, ira i una (referit a l'hora), i del topònim Haia:

la host
la ira
la una del migdia
la Haia

4. No s'apostrofen l'article femení la ni la preposició de davant les lletres i el nom de les lletres:

la a
la f
la efa
de ema
de ena

 

Classificació

Categoria
Ortografia
Abreviacions