Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 7266/4

Títol

Com es diu y no morir en el intento en català? 

És correcte i no morir en l'intent en català? 

Resposta

L'expressió castellana y no morir en el intento (que significa 'davant d'un repte, no sortir-ne gaire malparat') s'ha traduït al català per i no morir en l'intent. Tot i que aquesta expressió és admissible, el català en té d'altres que tenen el mateix significat: i no deixar-hi la pell (o sense deixar-hi la pell), i no deixar-hi la vida (o sense deixar-hi la vida), i no deixar-hi els ossos (o sense deixar-hi els ossos), i no pagar amb la pell (o sense pagar amb la pell). Per exemple:

Com es poden afrontar tantes despeses i no deixar-hi la pell.
Ha coronat l'Everest sense deixar-hi els ossos.
Com es pot conciliar la vida laboral i la familiar i no pagar amb la pell.

 

Classificació

Categoria
Fraseologia i refranys
Abreviacions