Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 6657/7Darrera versió: 19.06.2018

Títol

Les hores: amb lletres o amb xifres? 

Com s'escriuen les hores? 

Resposta

Les indicacions horàries es poden escriure amb xifres o amb lletres. Per exemple:

L'obra comença a dos quarts de deu del vespre.
Hem sortit a les 8:50.
Pots venir cap a les quatre de la tarda.

En contextos en què la precisió horària és molt important, com ara horaris de transports, agendes d'actes, etc., les notacions horàries se solen representar amb el sistema internacional i s'escriuen amb xifres. Per exemple:

El vol de les 12.45 s'endarrereix fins a les 14.35.
22.30 h Ball de festa major.

Quan les hores s'escriuen amb xifres, cal tenir en compte les indicacions següents:

  • Les hores i els minuts es poden separar amb un punt o amb dos punts. No és adequat fer servir la coma. Per exemple: les 10.37 o les 10:37 (i no les 10,37).
  • Els minuts s'han d'expressar amb dos dígits. Si es tracta d'una hora en punt, es pot ometre la indicació dels minuts. Per exemple: les 10:05 (i no les 10:5), les 10 (o les 10:00).
  • La notació pot anar acompanyada del terme hores o del símbol h (cal deixar un espai entre la xifra i el símbol). Per exemple: les 10:37 hores o les 10:37 h.
  • També es pot posar el símbol h a continuació de la xifra que expressa l'hora i el símbol min a continuació de la xifra que expressa els minuts, i separar les hores dels minuts amb un espai. Per exemple: les 10 h 37 min.
  • Quan es fa referència a un interval horari és possible ometre l'article definit i el símbol h després de la primera notació. Per exemple: Obert de dilluns a divendres, de 13 a 19 h.

Quan estan expressades amb xifres, les hores es poden llegir segons el sistema internacional (14.30: Són les catorze trenta). També hi ha la possibilitat d'esmentar els mots hores i minuts i de fer servir la conjunció i com a lligam (14.30: Són les catorze hores (i) trenta minuts). Ara bé, també es pot llegir l'hora segons el sistema de campanar o el de rellotge, segons el parlar.

 

Classificació

Categoria
Convencions .Altres convencions de la llengua
Abreviacions