Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 2889/4Darrera versió: 29.10.2019

Títol

Com es diu 'jefatura' en català? 

Resposta

En castellà, el mot jefatura pot fer referència al càrrec d'un cap o bé pot fer referència a un òrgan. Quan s'aplica a una persona, segons el context, en català es poden fer servir els mots cap o comandament, entre d'altres. Cal tenir en compte que, de vegades també cal modificar tota l'estructura de l'oració. Per exemple:

És el cap de personal de l'empresa (equivalent al castellà Le corresponde la jefatura del personal de la empresa).

Quan el mot jefatura s'aplica a un òrgan, segons el context, en català es poden fer servir els mots direcció, departament, unitat o àrea. Per exemple:

La direcció ha d'aprovar els estatuts (equivalent al castellà La jefatura deberá aprobar los estatutos).

Finalment, convé tenir present que jefatura equival a prefectura únicament quan forma part del nom oficial d'un organisme. Per exemple:

Prefectura Provincial de Trànsit (equivalent al castellà Jefatura Provincial de Tráfico).

 

Classificació

Categoria
Lèxic .Lèxic general
Abreviacions