Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

prefecturaTERMCAT
Abreviacions