Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 3720/4Darrera versió: 04.01.2021

Títol

Traducció de noms propis de l'àmbit polític i jurídic amb denominacions coincidents 

Resposta

En el cas que la denominació d'un càrrec, d'un organisme o d'un text legal pugui correspondre a adscripcions orgàniques diferents, per evitar confusions, i si el context no és prou aclaridor, hi ha el recurs d'afegir la referència al territori o a l'organisme corresponent. Per exemple:

L'acord entre la Direcció General de la Funció Pública de la Generalitat de Catalunya i la Direcció General de la Funció Pública de l'Estat permet...

Tal com disposen la Llei del sòl del Parlament de Catalunya i la Llei estatal del sòl...

 

Classificació

Categoria
Convencions .Criteris de traducció
Abreviacions