Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 7652/1Darrera versió: 28.06.2016

Títol

'regulatori' o 'regulador'? 

Resposta

En català, l'adjectiu que expressa el significat 'que regula' és regulador, reguladora. Per exemple:

És necessari que les empreses adoptin una estratègia reguladora.
S'han incomplert diverses ordenances reguladores que l'Ajuntament havia aprovat.

Ara bé, en contexos especialitzats, sobretot en llenguatge jurídic i administratiu, també es fa servir l'adjectiu regulatoriregulatòria, que està ben format des del punt de vista lingüístic i té el significat de 'relatiu o pertanyent a la regulació'. Per exemple: un marc regulador és un 'marc que regula', mentre que un marc regulatori és un 'marc relatiu a la regulació'.

 

Classificació

Categoria
Morfologia
Abreviacions