Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 3873/5Darrera versió: 25.11.2010

Títol

signatura per autorització 

Resposta

L'article 11.5 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, estableix que els actes signats per autorització de signatura han d'incloure, al davant d'aquesta, les paraules "per autorització" i la identificació del titular o la titular de l'òrgan que l'autoritza; a continuació, la denominació de l'òrgan autoritzat, i, finalment, la data de la resolució d'autorització.

Optativament es pot incloure el nom i cognoms de la persona que autoritza.


Per autorització de (òrgan que autoritza), (nom de la persona que autoritza):
El/la.... (òrgan autoritzat)
Resolució d'autorització de ... (data en què es va produir l'autorització
de signatura, no la data en què signa la persona autoritzada)


xxxxxx (signatura)
(nom de la persona autoritzada)

Exemples de signatura per autorització:


Per autorització de la cap del Servei 
de Gestió Econòmica, Marta Martínez i Mascorda
La cap de la Secció de Pressupostos
Resolució de ...


xxxxxx (signatura)

Núria Folch i Viñals


o bé

Per autorització de la cap del Servei 
de Gestió Econòmica
La cap de la Secció de Pressupostos
Resolució de ...


xxxxxx (signatura)

Núria Folch i Viñas 

Classificació

Categoria
Convencions .Disseny de documents
Abreviacions