Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 3745/4Darrera versió: 29.11.2017

Títol

Abreviatures: majúscules i minúscules 

Resposta

Les abreviatures s'escriuen amb majúscula o minúscula inicial d'acord amb la manera com s'escriuria el mot o el sintagma que abreugen. Per exemple:

Núm. de sèrie: 24-3245 [a inici de ratlla]
...està inscrit en el curs (matrícula núm. 27564)

Són una excepció a aquesta regla les formes abreujades dels tractaments de respecte i de les designacions genèriques de les persones que precedeixen els noms propis, que s'escriuen sempre amb la inicial en majúscula. Per exemple:

de Mn. Alcover
de Sta. Anna
el Dr. J. Vidal
la Sra. Riera 

Classificació

Categoria
Convencions .Abreviacions
Abreviacions